Försäkring

Detta ingår i LFs prova-på-försäkring

 

  • Trafikförsäkring – Obligatorisk enligt lag och ersätter bland annat personskador och vissa skador på annans egendom.
  • Halvförsäkring – Försäkringen täcker brand, glas, stöld, räddning och rättsskydd. Maskinskada ingår för bilar som är högst 8 år och körts max 10 000 mil.
  • Helförsäkring – Förutom allt som ingår i halvförsäkringen har du också vagnskadeförsäkring Det innebäratt du får betalt för skador på din egen bil vid en trafikolycka – även om du ansesvållande till skadan. Du får också ersättning vid uppsåtlig skadegörelse eller annan yttre olyckshändelse.
  • MER-försäkring – En trygghet när du snabbt måste ha en hyrbil. Gäller i upp till 45 dagar. Vid hyra av bil betalar vi 75 procent av den totala hyreskostnaden. I stället för hyrbil kan du få kontantersättning med 100 kr/dag. Det går bra att växla mellan ersättning och hyrbil. Vid skadegörelse eller kollision med djur, betalar vi den del av vagnskade-/garantisjälvrisken som överstiger 1 000 kronor.
  • Vid skada – Vid eventuell skadereglering är det alltid de fullständiga försäkringsvillkoren som gäller.
Back to top